December 29, 2007

Faarruu Alaabaa Oromoo

Faaruu Alabaa Oromoo

Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa

Guyyaa si dhaabbannee gabrummaa irraa baanaa!

Ilmaan saba keenyaa bakkuma jiranii

Gadi si dhaabuuf jecha falmaa irratti dhumanii!

Kum kumni illee du'uu kan hafne si dhaabnaa

Falmaa irraa hin deebinuu tarree irra dhaabbannaa!

Dhiiga siif facaasaa, lafee siif bobeessaa

Oromiyaarratti gad suman dhaabsisa!

Asxaa sirna haaraa abdii walabummaa

Dhiigaan gad si dhaabnaa yaa faajjii tokkummaa!

Balali'uuf teessaa atis tarree galtee

Mallattoo mootummaa Oromoodhaa taatee!

Si dhaabbannee bullaa halkan tokkoof illee

Guyyaan sun ni dhufaa hangam yoo ture illee!

Gadaan Gadaa Bilisummaa ti!!

Injifannoo Uummata Oromoof!!

No comments: