June 28, 2009

Deebiin gaafii keenya darbbee "Geerar Jaarsoo, Muloo fi Sulultaa and Warra Jaarssoo are located in ...""Oromiyaa Beektaa?"

Question: Geerar Jaarsoo, Muloo fi Sululta and Warra Jaarsoo are located in:

Answer times selected answer distribution (%)
1. Arsii Zone (Oromia) 3 20%
2. Northern Shawaa Zone (Oromia) 7 47%
3. Western Harargee Zone (Oromia) 1 7%
4. Western Shawaa Zone (Oromia) 2 13%
5. Iluu Abbaa Booraa Zone (Oromia) 2 13%
Summary: 15 votes
http://www.oromiatimes.multiply.com

Thanks for participating, and check our next question. Ulfaa dhaa!

No comments: