August 27, 2009

DHIIGA KOO! (Walaloo Suuraa Dhugaa)

DHIIGA KOO!

******************

DHIIGA KOO IJJOLUMMAA
ISAA WALDHAALUMMAA
YAA JIRUU ILMA NAMAA
HIN BEEKNE ADDUMMAA
AMA MAALTU ARGAMMAA?
INNII YEROO SUMAA
WALGURREE DHIDHIMMAA!
AJJABI YAA IJJOLUMMAA!!!
MAALTUU DHAGA'AMAA
SAFUU BARA AMA
MARAATUMMAA DHUMMAA
HOJII ITTI DHISANI HUNDUU ODUU DHOMMAA
MAALI NU DHAGESIFTAA? SAFUU BARA AMMAA!
NAMA BAAYEE BADDEE GARAAN BUDDENUMAA
KAYYOOSAA DAGATTEE KARAATI QABAMAA
SAFUU GARAA KANA ISA BARA AMMAA!!!
LAMMMII LAMMII MORMUU
DHIIGAA DHIIGAAN MORMUU
YEROON YAADA TUREE NATIN DHAGA'AMUU
YAADA IJULUMMAA KUN NATI HIN BEEKAMUU
HADHAAF ABBAA DHIISEE
BILISUMMAA DHAAFAN DHIIGA KOO LOLLASEE
IJJOLUMMAAN KAN KOO HEDDUU NA BARSISEE
IRRIYOOTA KAN KOO BIRRAA OF AMBISEE
KAYYOO KOO DHUGOOMSUF HUNDA ITTI DHIISEE
DHIIGA KOO IJJOLUMMAA ITTI DHANGALAASEE
JIRUU FI JIREENYA KOO OF DUBBATI LAKKISSEE
WARRII ABBAA SHIRRAA
AMAS NARRA JIRAA
QASAA FAKKAATEE LAMMII ADDAAN CIRRAA
HUBBADHAA YAA FIRAA!!!!
KAN AKKANAAS JIRAA
LAMMII ADDAAN HIRRAA
ADII DHAN GURACHA MAQAAN ISAA BIRA
DHUGAANIS DHARRAA
EDDAA KUNSI JIRAA!
KAN AFAAN FIRAA
NUMA KESSAA JIRAA
LAMMII ADDAAN HIRRAA!
HUBBADHAA YAA FIRAA!
DHAABA ADDAAN BAANU
TOKKUMMAAN HAAKANU
OROMON HAA HUBBANUU
AKKANAAN HIN BADNUU
ADDAAN WALI HIN CICCINUU
GANDAAN HIN DHABBANUU
GOSSAAN HIN FACCAANUU
KOOTA TOKKO HATANUU!
WAALI HAA MAR'AANUU
HANGAA WAL HAMANUU
DHIIGA LAMMII DHUGNUU
GOOTOWWAN DAGANUU
SEEENAS HIRRANFANNUU
MAAQA WALII KEENYAA HANGAA
HADHEEFANNUU
DHUGAA JIRUUF MAALLOO
TOKUMMAAN HAAKANUU
HANGAA WAL TUFANNUU
WAL HAAMARHANUU
DOGNGORAA QABNUU
DIINAAF HANGAA HIMMINUU
WALUMMAA GAAFANNEE
MAAF WALIHIN SIRREEFANUU?
KOOTA YAALAMMII KOO EGAA TOKKO HAATANNUU
BORUU QABSOO KEENYAAF WAAN GAARRII HAAKENUU
DHALLOOTAA DHUFAANIF QABSOO HADABARSIINU
SEENA GAARRII HOJJENNEE ISAA HAGLMEESUNUU!
HAGA GANDA LABNUU
ODDUU WAITI GURUU LAMMII ADDAN BAFNUU
DHUGAA JIRUU HIMNEE WAL HASIRREESINUU
QABSAA HOOTA DHUGAA HANGAA WAL NYAACHIFNUU!
SEENA DHAAF MAALKENUU?
DOGOGORA KEENYAA EENYUUN AMEESINUU?
OFII ISAA YAKKINUU
QULQULLUU AMESINUU
QUBANNAA DHORKANUU
SEENA DHAAF MAALI DHAAMNUU?
QABSOON KOO KALEESSAA
GOLA DIINA KEESSAA
AKKANTI BADDEE MAALIN SIIF ODDEESSAA?
LAMMII KOO DHAGEESSAA
HADHAAN ITTI DHUGGEE GARAA NAMOOGESSAA
SUMMIIN WARRAANAMEE QALBII NA RAATESSAA
JAALAN ITTI DHABBEE KANA NABOOSISSAA!!
ABDAAN GUBBADHEE QAAMA NALUQISA
CABBIIN DHAAN ADDODDEE ITTU NA LAMISHESSAA
ITTAAN KOLAFAMMEE BUQIFAMMEE QEENSAA
BIYYAA ABBA KIYYAARAATI KANAN TA'EE KEESSAA
KUN ISSAA MURASSAA
YOO DHUGAAN JIRATEE
QABSOON YOO MILKOOFTEE
SEENAN YOOM DAGATEE
DHUGAAN NI DUBBATTI TAKKAA YOOMI CALFTEE?
JIRADHUU LAMMIIKOO INNII NA DHAGEESSEE
QALBII SIIF HALATUU KANA KAN DHAGESSEE
YOONAN DOGONGOREE DHIIFAMAN GAAFADHA
HARKAA KOO BALDHISSEE
GORSAAS NAN FUDHADHAA YOONAN KEESSAAKO QOPHESSEE!!!

BAKKAA JIRTAAN HUNDATI TOKUMMAA ISIIN HAALATUU
WARRAA NAIROBI JIRTAAN HUNDAAF ERGAAB QABA HUBBADHA,
NAHUBBADHA YAA LAMMII KOO
SURAADHUGAA

No comments: