July 30, 2010

OLOLA DIIGGAAF MALEE KAN QABSOO BILISUMMAAF YEROO HIN QABNEEF UMMATNI OROMOO GURRA ERGISU HIN QABU (Ibsa ABO)

Gaafa: 29‐07‐2010
Date:
ADDA BILISUMMAA OROMOO
OROMO LIBERATION FRONT
Lakk.: No.: Ibsa/abo/2010
جبهة تحرير أ ورومو
رقم تاريخ

P. O. Box 6973 Asmara, Eritrea | Telefax 291 1 110236 | E-mail abamilki@gemel.com.er

OLOLA DIIGGAAF MALEE KAN QABSOO BILISUMMAAF YEROO HIN QABNEEF UMMATNI OROMOO GURRA ERGISU HIN QABU

Jaalala QBO ABOn hogganamu ummata Oromoo biratti qabu gara fedhaa fi dantaa matayyaatti jijjiirratuuf yaaliin wal irraa hin citne waggaa kudhanii oliif adeemsifame ummata biratti fudhatama dhabuu irraa yakka dharaa ABO irratti tarrisuu itti fufuun kufaatii qaanfachiisaa irra gahe keessaa hin baasu.

Murni QC – ABO jedhamu dhiheenya kana waraana qabaatuu fi waraanni qaba jedhus WBO ABOn durfamuun duulli irratti banamee ajjeefamaa akka jiru ibsa oduu gandaa irraa adda hin taane facaasee jira. Murni QC‐ABO of moggaase kun dhaaba keessa ture ABO irraa eerga adda bahee waggaa kudhanii ol lakkoofsisee jira. Waggoota dabran kana keessattis hojii qabsoo irratti bobba’ee faaydaan argamsiisee ummata biratti beekamu homaatuu akka hin jirre ummatni keenya tolchee beeka. Murni QC‐ABO jedhee of waamu kun guyyaa maqaa kanaan gadi bahee eegalee kan irratti bobba’ee turee fi jiru hirmatnaa qabsoo ABOn ummata Oromoo hirirsuu irraa hinaaffaa fi jibbinsi itti buleen ABO gufachiisuu fi dadhabsiisuu irratti qofa akka bobba’ee jiru ummata Oromoo jalaa dhokataa miti.

Dhihoo kana ammoo humna gantootni akka Lichoo Bukuraa faa ABO irratti akka gufuu tahuuf bobbaasaa jiraniif golgaa fi abukaatoo tahee as bahuun kan nama gaddisiisuu tahuu qofa osoo hin taane qaamfachiisaa dha. Kan callisnuuf waan jennu dhabnee osoo hin taane qabsoof jecha callisuu waan filanneef tahuu garuu kanuma waliin ibsina.

Murni diina irratti bobba’uu irra ABO diina jalqabaa godhatee ololaa fi shira adda addaa QBO irratti raawwataa jiru, hamii fi dalagaa diiggaa lagatee QBO cimsuu irratti akka bobba’u ABOn gama isaatiin kan isaaf danda’amu hunda kan raawwatu tahuu amma illee irra deebiin yaadachiisaa; olola kijibaan maqaa ABO kaasuu irraa akka of qusatu hiree kanaan hubachiisna.


Gadaan Gadaa Bilisummaa ti!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Adoolessa 29, 2010

4 comments:

Stubby Cooler said...

We are a premier supplier of printed stubby coolers, stubbie holders and neoprene promotional products in Australia. Full Colour Dye Sublimation and Plastisol Screen Printing on stubbie holders is our specialty.We Associate your brand with one of Australia’s best known icons and enquire about our personalised stubby holders, stubby holder today!

Anonymous said...

Even 2-3 light to moderate workouts a week walking or running is positive in eliminating acne.
A daily practice of yoga is often recommended as a way
to increase the flow of blood on the face. Under the Kiss Organics production from
Kiss My Face, the arrival of organic personal care products created from wild-crafted and organic ingredients gained in popularity.
Avoid using greasy or harsh products or those whose ingredients you happen to be allergic to.


Here is my web site :: acne hormones (http://onelittlearticle.com)

Anonymous said...

What's the variation in between a cultured pearl as well as a normal pearl. Newer mood rings that are worn today have additional colors including red, magenta, orange, yellow and purple. Even low-cost software like Photoshop Components or ACDSee could make your item photography very much less difficult.

Feel free to visit my web site :: promise rings her jared's

Anonymous said...

Promise Rings are customarily given to each other when two
individuals are in a serious committed relationship
but don't feel ready or mature enough to become engaged. Bear in mind, infections also tend not to discriminate between piercing holes and puncture wounds. Purity rings make up a large component of Christian jewelry, and are very popular amongst young social conservatives.

my website web page