April 11, 2008

Walaloo J/ Taayyee Tafarraaf barreeffame fi Teessoo awwaalcha J/ Taayyee

Magan du'a badduu tan namaaf hin naanee
Tan nasuun isii dhaa nama dhoostu onnee
Tan beekaa wallaalaa adaan hin laallannee
Tan gootaa fi luyna gargar hin baafannee
Murtiin du'aa du'a waan biraa hin qabduu
Irraa maganfannaa magan du'a badduu
Duuti walii lamaa tan Taayyee tun addaa
Onnee teenya waaddee akkuma ibiddaa
Hamilee nu tuqee garaa nu booreesse
Duuti sabboontichaa mataa nu naanneesse
Gaddaan gaggeesinaa kan garaan nu booyuu
Taayyee sabboonticha jaalataa namayyuu
Nu harkaa milqee akkuma tasaattii
Sabboonaa Oromoo Taayyee Tafarraatii
Tasa hin jijjiiramuu gunkumaa fuulli isaa
Irraa calaqqisa sabboonummaa isaa
Dhugumaa jaalata Taayyeen saba isaa
Bilisummaa ture galiin kaayyoo isaa
Hedduu itti jajartee duuti afaan baatee
Bilsummaa hawwuuf osoo hin arkin kutee
Ol'aanaa jannataa Waaqni haa kennuufii
Obsaa fi jabina firaa maatii isaafi
Saba koo Oromoo jabaadhaa maal goonaa
Waljajjabeesinaa walmalee maalqabnaa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saartuu Oromoo

Walaloon kun J/ Saartuu Oromoo irraa Yaadannoo J/ Taayyee Tafarraaf barreeffame. J/ Taayyee Tafarraa guyyaa boruu Magaala Berlin tti awwaalamu. Bakki awwaalchaa eessa akka ta'e namootii baruu barbaadaniif:

Teessoo bakka awwaalchaa
Dankes-Nazareth-Friedhof
Blankestr. 12,
13403 Berlin-Reinickendorf
U-Bahnhof (U6) Kurt-Schumacher-Platz
Buslinie 122 (Kögelstr.)
125,128 (Gotthardstr.)
awwaalcha boodaa bakki manni qabame
Heilig-Kreuz-Kirche,
Zossener Str. 65
10961 Berlin
U-BHF (U6) Hallesches Tor
Hiermit teilen wir allen Freunden, Bekannten und Kollegen mit, dass wir Taye Teferra, am 12. April 2008 zur letzten Ruhestätte auf dem Dankes-Nazareth-Friedhof, Blankestr. 12,
13403 Berlin-Reinickendorf, geleiten werden.
Um 10.00 Uhr kann in der Kapelle von Taye Abschied genommen werden.
Um 11.00 Uhr findet dann die feierliche Beisetzung statt.
U-Bahnhof (U6) Kurt-Schumacher-Platz
Buslinie 122 (Kögelstr.)
125,128 (Gotthardstr.)
Nach der Beisetzung findet die Trauerfeier in der Heilig-Kreuz-Kirche,
Zossener Str. 65 /Ecke Blücherstr.
10961 Berlin statt.
U-BHF (U6) Hallesches Tor
Für Diejenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist sind steht ein Transport shuttle-bus zur Verfügung.

Qabsaawaan ni kufa, Qabsoon itti fufa!

5 comments:

MT said...

Hello -- does anyone have his family's contact information? We would like to extend our condolences.

Anonymous said...

I really like your blog and i really appreciate the excellent quality content you are posting here for free for your online readers. thanks peace sandro

Anonymous said...

[url=http://seoservicemarket.com]seo service[/url]

Anonymous said...

Bear in mind these simple pointers when you're choosing your promise rings and you'll have a symbol of your
relationship to wear and enjoy. Some in the most common rings incorporate a arranged diamond or some type of gemstone.
The campaign was rolled out in 1950; within a few years,
diamond jewelers could barely keep up with the demand for diamond rings - including mens diamond rings.


Here is my page ... promise rings diamond

Anonymous said...

We all realize that one of the most practical use of a observe is to help you
know the time. Other forms of Christian jewelry can serve as alternatives to the a ring.
After the removal of the pornographic application known as "Hottest Girls" (designed by app developer Allen Leung) for the increasingly popular Apple i - Phone, it seems the
multinational consumer electronics giant is seeking to clear
its name of any connection to sexually explicit material.Take a look at my web page ... promise rings tumblr