August 17, 2008

Baabura Warraaqsaa (Walaloo J/ Saartuu Oromoo)

Baabura warraaqsaa


Baabura warraaqsaa yeroo dura ka'uu
Imaltuun hedduu dhaa kan waliin bobba'uu


Xawalwaalle fi gantuun bakka hin gayanii
Buufata adda addaatti keessaa utaalanii


Ammallee hedduu dhaa kan karaa yaabbatuu
Kan haqaa fi baaxil baree addaan baafatuu


Baaburri warraaqsaa takkallee hin boqatuu
Dirree bilisummaatii bakki itti dhaabbatuu


Baaburri warraaqsaa kan ittiin sossoohuu
Dhiigaa lafee malee boba'aan hin tahuu


Dhiigaa lafee jannaan yoom kan beeyladaatii
Kan isa sossoosuu dhiiga ilma namaatii


Dhiigaa lafee isaa kan fedhiin dhiheessuu
Sabboonaa Oromoo kan gabrummaa dheeysuu


Baabura warraaqsaa ABOtu oofaa
Kan isa yaabbatan sabboonoota qofaa


Kutataa ilma Oromoo gargaartuun WBOdhaa
Imaltootni isaa Oromoo bal'aa dhaa


Wayyaa baabura koo akka itti shubbisuu
Gantuu taatu malee sabboonaa hin kuffisuu


Oofi shufeera koo ati fayyaa dayii
Xiichi baabura kee bakkumaan na gayii


Hanga bakka geessuu hin dhaabbatin atii
Dheebuudhaa natti jiraa kan bilisummaatii


Dhaaba koo ABO jajjabaadhu ammallee
Gadoodaan hin fayyu bakka gayu malee


IUOf
GGBti


Saartuu Oromoo

No comments: