April 08, 2009

WAAMICHA YAADAANNOO GUYYAA GOOTOTAA KOREE ABO-KONYA KIBBA KALIFORNIA

WAAMICHA YAADAANNOO GUYYAA GOOTOTAA KOREE

ABO-KONYA KIBBA KALIFORNIA


Konyaan ABO-Kibba Kalifornia (Los Angeles) Ayyaana Yaadannoo Guyyaa Gootootaa Sababeeffachuu dhaan Hawaasaa Oromoo Kibba Kalifornia jiraatan maraaf waamicha godha.

Guyyaan Gootota Oromoo baatii kana keessa bakka Konyaaleen Adda Bilisumma Oromoo jiran hundatti Adduunya maratti Kabajamuuf qophiileen wal duraa duubaan beeksifamaa jiru. Konyaan ABO-Kibba Kalifornias akkasumma haawaasa Oromoo, deggertootaa fi Miseesnsota Addaa bilisummaa oromoo waliin ta'uu dhaan qophii yaaddannoo Guyyaa Goototaa kana Xumuraa jira.

Kanaaf Ummatni Oromoo hundi kan naannawa Kibba Kalifornia (Los Angeles) qubattan Ayyaana kana irratti argamuu dhaan Guyyaa Yaadannoo Jaallan kufani akka kabajjaniif Koreen Hoji Geggeessituu ABO-Konya Kibba Kalifornia waamicha Lammummaa isniif dabarsiti.

Sirna kana irratti bakka bu'ooti ABO sadarka addaa adda kan argaman yeroo ta'u Hoogganootaa olaanoo keessa kan argaman Miseensa GS-ABO fi Dubbataa Dhaaba kan ta'an J/Bayaan Asooba dha. Itti dabalees bakka bu'ooti Koree Kutaa ABO-USA sirna kana irratti argamuu dhaan sochii Konyaalee ABO-USA miseensotaa fi Deggertoota ABOf ibsu.

Guyaa: Ebla 25, 2009 (April 25, 2009)


Bakka: Rogers Park
400 W Beach Ave
Inglewood, CA 90302

Sa'aa: 6:00 Wb (6:00 Pm Pacific Time)


Saganta kana Caalatti miidhagsuu dhaf Qophiin Bashannanaa Galgala Kana qophaa'e jira. Artistooti Oromoo bebbeekamoon kan irratti argaman qophiin bashannaa kun Hawaasni Oromoo galgala kana akka waliin dabasuuf kan qophaa'e dha.Kanaaf jecha Galgala Oromoo kana haala miidhaga ta'en akka waliin dabarsitaniif Koreen Qindeesssituu kabajaan isin afeertee jirti.


Dabalata odeeffatnoo wa'ee qophii kana kannen barbaaddan bilbila asiin gadii bilbiluudhaan addeeffachuu ni dandeessu.

310-462-7523.

Injifatnoo Ummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

No comments: