October 14, 2009

Eebba Oromtichaa (Suuraa Dhugaa irraa)

Me Aaddaa kenyaa isaa Rabii Nubadhaassen
ille Wal Haa ebbisnu kaa!!!


Na Ofkalchaa :
Ofkala Jetaniree
Qabadhaa Isinan eebbisaa,
Ameen jedhaa,
NAGAA QABAADHAA,...Ameen,
FAYYAA QABAADHAA,....
JIREENYA QABAADHAA,...
OGUMMAA QABAADHAA,...
QAROO QABAADHAA,...
BARA QABAADHAA,...
ANGOO QABAADHAA,...
CARRAA QABAADHAA,...
JAALALA QABAADHAA,...
TOKUMMAA QABAADHAA!!
WALGALTEE QABAADHAA
AYYANA QABAADHAA,...
SURRAA QABADHAA,...
WAAQAYYOON QABADHAA....
ARRABI KEESSAN HA MI'AA'U....
SAGALEEN KEESSAN HA DHAGA'AMU....
SAMMUUN KEESSAN HA QAROOMU....
HARKI KEESSAN HA HOJJETU,...
MIILLI KEESSAN HA DEEMU,...
GARAAN KEESSAN HA QUUFU,...
SANYIIN KEESSAN HA BIQILU....
BIQILAAN KEESSAN HA LALISU...
XINNAAN KEESSAN HA GUDDATU....
GUDDAAN KEESSAN HA BULU....
FEDHIIN KEESSAN HA GUUTU...
AMANTIIN KEESSAN HA JABAATU...
COQORSA DILBII TA'AA BONAA FI GANNA LALISAA,
CIRRACHA ABBAYYAA TA'AA HAMMARAAN ISIN HIN FIXIN,
ANDOODEE KORMA TA'AA BARAA FI BARATTI DARBAA,
GARBA ATLANTIS (Atlantic Ocean)TA'A CAAMI ISIN HIN QOORSIN,
URJII WAAQA IRRAA TA'AA BAAY'ADHAA IFA TA'A,
ILILLII BIRRAA TA'AA MIDHAGAA BABBAREEDAA,
KUN AFAAN EENYUUTII,
(deebii) AFAAN WAAQI,
EGAA WAAQATU KANA JEDHEE HUNDUU ISINIIF HA TA'U.
AN NAMA CUBBUU QABUU, HIRR'UUN DUBBADHEE,
INNI HIRR'UU HINQABNE GUUTEE ISINIIF HA KENNU.
NA HOFKALCHAA.
Galatoomaa.
Abba Amensissa
Miressa
Gemtessa

No comments: