November 15, 2009

Yaa Lammii Nan Bo'aa (Walaloo Suuraa Dhugaa)

YAA LAMMII NAN BO'AA

YAA LAMMII NAN BO'AA
AMUMA YOOMTAN NAMA GADI TA'AA?
JAALAN KOO KALLESSAA
WARRAA QORREE KESSAA
BONA HAWWARA KESSAA
GANA DHOQQEE KESSAA
AKAM GODHEEN OBSAA
LAMMII NA DAMQSAA
MAALLOO NA JABBESSAA?
DHIIGAA WAJJIN QABNA ISAA ONNEE KESSAA
LAMMII ANA NABOO'AA AKKAM GODHEEN OBSAA?

MAAFAN HIRANFADHA SEENA ISA KALLESSAA?
BIYYAA ALA BANAN QARSHIIN NAGOWOOMSAA?

AKAMAN DAGADHAA KAN HURUFA KESSAA
ANI HIN DAGADHUU KUNNOO NA BOSISSAA
LAPHEE KOO NA RASSAA!!!
LAMMII NA DHAGESSAA?

KAN WAJJIN OLKANEE JAALAN BARATOOTA
HIRREE QABSOOKANA ANA GALFATA
HIRRIYYOON KAN KOO DHAAMSAN NA YAADATA
KAN NAGATEE YAATE MORMITEETU BITTA
ANI ASUMAN JIRA HINUMAN NANNA'AA MEEQA SIGAAFATA

HIRRAYYAA JAALALA MEEQAN ITTI DHABEE
RIFEENSKOO JIGAA NARAA ADDAAME ALBEE
DHIIGAKOO LOLLA'EE LAFEEN KOO SO CABBEE
ATAMAN DAGADHAA QAAMAN ITTI DHABEE!

SABONAAF SABOOTUUN KAN RAGAA BA'AAN
MIILAKOO LAMAANU YEROO LAMSHA'AAN
TORCHII IBDAAMOO ISAA KAN BISHAAN?
DHALA AKKAN DHABUUF ANA KOLASSAN
JIRAAN UTTUN JIRUU BOOLA BISHAANTII ANA RARASAAN
QARQARAA BOLICHARAA ANA TESSISAN
JIRAA DHAAF HIN JIREE NUF HIMMI JEDHAAN
QALBII DA'AAF JIRUUN ANA DHIPHISSAAN

LAMMII KOO JAALADHUU DABARSEE HINKENU
QABSA'OTAA HIMMIIN DIRQAMA NAKENUU
HIRBUUN SEENEF JECHA AKAMIN HA KENU
MURMATI NARAKATA,LAPHEEN KOO HIN AMANU
ABO JECHUUN MAQA SALPHAA HINSENU
BIYYAA KESSAA TENYEE DU'ARAA HIN SESINU!

HARDHAAF BOR DHUFATI QALBIIN ALA JIRA
HARKA KEENAYA DUWWAA DIINAN ABACHARA!
RASSASA DHUKA'UU DURA ABRARAA
DHAGAAN DIINA CIRAA
INNI SILA HIN DUFUU ABO NITURA
NUT AKAN HIN SEENU OFI WACCABARA!

GARMALEE DHANAMNE
KAN LU ITTI DHABNEE
HIRRIYYAA FI JAALALLEEN WAL BIRA GODDANE!

IJI KEENYA KUNNOO DANDDII GUBA JIRTI
WABO LAGA GAMA DIINNI GAD NU CIRTI
MAQA ABOTI HIDHAATI NUGURTI,
FINCILAA ITTI KAFNA MEESHAN NURA CAALTI
WABO UTTU DHUFEE DIINNII MAALI NUGOOTTII?
WABOn LAGA JIRAAN HUMNA IJARATTI
DEGERAA ABO ABDAAN QOQQATTII!

KANIIS GAD BAFTEE RASSAASAN HAXXOFTI
YOOMI GA'AA KAN KEENYA KUNNO AKANATI
TOKUMMAA HIN QABNUU GANDAAN WALCIRAATI.
AKUMA MARTUU WAL CICCININEETI
WAYYAANNEE KOMANAA? ITTI WAL LANEETI?


CUBBUU HIN DUBBADHUU,
HUMNA HOMA HIN QABDU ANI KANA HUBADHU
KAN BUDDEENAF BADEE GANTUU MAAN HUBADHU
AMAN YEROO HUNDAA HALGAA KOMADHUU
KAN GARAAF KURKURUU LAMMII KOO HIN GORFADHUU?
NUTI TOKKOO TANAN MAALI MAQAAN HALGAA
OF BULCHUU DANDEENYA HAGA'UU GALAAGGAA
ISAANU HIN DUBBATAAN KUN EGA MIRGAA
TOKUMMAA QABANAAN DHIISI KAN HALGAA!!

HUMNA HOMA HINQABDUU
OROMOO DHUMAAN KAN ISHEEN NUTI FAGDUU
AFAAN ITI AXOOFTEE HUDDAAN IRRAATI ADDU
WARRII OPDO ISAA KAN EGA QUBAYYUU HIN QABDUU!
WARRII QABSOO KESSAA QABSAA OFI MUDDUU
TARRII AN NAN SHAKAA ISIIN QUBA DHABDUU ?
SEENA SIIF GALMESSAA DABBA FI GARRII ATI DALAGDU!

ANI ITTAN DHIISA QABSOO KEENYA DURAA ENYUU INNI DHABTUU
YAALAMMII MURTESSAA ISIIN KAN UBBATUU!
QALBII FI YAADA TOKKOO ISIIN HALTUU
BILISUMMAA HAWWITAAN ISIIN HAALATUU?
ONNEE ITTIIN FALMATAAN GOOTUMMAAN HAAGUUTTUU!!!

SURRAA DHUGAA
MILKEE DU'AA JALA !!!!!!

No comments: